Menu Zamknij

RUSZA TYDZIEŃ BIBLIOTEK

REGULAMIN

Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce ogłasza

Konkurs Plastyczny na TYDZIEŃ  BIBLIOTEK, pt. Zasmakuj w bibliotece”

CELE KONKURSU

popularyzacja wiedzy o roli biblioteki w systemie kultury, edukacji, nauki, a także o jej znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców  

-podnoszenie prestiżu biblioteki  w świadomości lokalnej

-promocja czytelnictwa i zainteresowanie nowymi mediami komunikacji   w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa

-upowszechnianie znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodny dostęp do nich poprzez biblioteki

– wzmacnianie u dzieci świadomości własnych umiejętności, wyrażanie siebie poprzez fantazję i wyobraźnię

 wspieranie artystycznych talentów

  oryginalny sposób promujący książkę

ORGANIZATOR KONKURSU

– Gminny Ośrodek Kultury, 67-221 Białołęka 12, tel.887037617

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1.KONKURS skierowany jest do wszystkich chętnych – od przedszkola po dorosłych.

2.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. kredka, pastele, akwarele, ołówek. Można również wykonać papieroplastykę (kolaże, wydzieranki, wyklejanki).

3. Termin wpływu prac: do 15.05.2020 r. do godz. 12:00 zdjęcie wykonanej pracy umieścić w komentarzach na profilu  Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce pod postem ogłaszającym konkurs, podpisując się imieniem.

OCENA PRAC

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje liczba polubień komentarza z zamieszczoną pracą pod postem ogłaszającym konkurs.

2.  Decyzja jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
  2.  Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej jednostki: www.gokbialoleka.pl oraz profilu fb.

Dodaj komentarz